Kitman Malau (29-Apr-2018, 17:16:54)
Tulisan ini menggambarkan berita yg nyata dan runtutadari awal hingga akhir.


Hal :  1|